Mondo Commerce
Blažujski Drum br.2, 71210 Ilidža info@mondocommerce.ba

Nijedna industrija ne zahtijeva pouzdano etiketiranje kao hemijska i farmaceutska industrija. Od etikete se zahtijeva da bude otporna na ogrebotine i deranje, rezistentna na hemikalije, otporna na UV i vremenske uvjete, vlagu, ulja i masnoće, sa izrazito čvrstim ljepilom za nanos na zakrivljene i neravne površine.

Po vašim potrebama možemo odrediti etikete otporne na hemikalije koje se pod velikim rasponom temperature lijepe na metal, plastiku, staklo ili drvo; prozirne ili sa printom po vašoj želji.