Mondo Commerce
Blažujski Drum br.2, 71210 Ilidža info@mondocommerce.ba
Kese za pakovanje, transparentne sa jedne strane, zlatna ili srebrena druga strana.
Osobine:
  • Odlična barijera, nepropusna za gasove,mirise, vlagu i UV
  • Transparentna jedna strana
  • Zlatna ili srebrena podloga za isticanje proizvoda
Dostupne mikronaže:
75-100 µ