Mondo Commerce
Blažujski Drum br.2, 71210 Ilidža info@mondocommerce.ba
Etiketiranje prehrambenih proizvoda,  najčešće se dešava pod otežanim uvjetima: vlažne i hladne ili zamrznute površine, ili suprotno, pakovanje proizvoda pod visokim temperaturama koje se naknadno hlade, zahtijeva etikete koje su predviđene za navedene uvjete.
Važan aspekt u pakovanju za prehrambenu industriju je upotreba etiketnog materijala i ljepila sa „low migration“ svojstvima, tj. svojstvima niske migracije čestica, uslovom za bezbjedno pakovanje hrane.
Garantujemo kvalitet etiketa koje  zadovoljavaju sve uslove nadležnih ustanova za bezbjedan dodir sa hranom, u najtežim uvjetima pakovanja hrane, otpornosti na kondenz i skladištenje u zamrzivačima.
U ponudi imamo etikete u rolni, bianco ili sa štampom:
  • Termo etikete sa odličnim rezultatima printa za deklaracije prehrambenih proizvoda,roka  upotrebe i barkoda za frižidere/ zamrzivače.
  • Ukrasne etikete sa zahtjevnom štampom u više boja, prikladne za ljepljenje na folije za pakovanje, plastiku i plastične flaše, kartonske kutije i druge materijale.
U skladu sa vašim specifičnim zahtjevima, možemo naći riješenje za vaše potrebe.